1
Điện thoại: 0962295016
Người đại diện: PHẠM VĂN ĐÔNG
Mã số thuế: 0301647792-005
Ngành nghề chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
Ngày cấp: 06/08/2020
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
  • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp