1
Tỉnh thành : TIỀN GIANG
Điện thoại: 0907737803
Người đại diện: Lê Thị Phúc Hậu
Mã số thuế: 1201617764
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 18/12/2019
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HỒNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
  • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
  • Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp