1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: LƯU CHÍ CƯỜNG
Mã số thuế: 0315546466
Ngành nghề chính: Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 07/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒ CHƠI CƯỜNG THỊNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất đồ chơi, trò chơi