1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Trần Thị Nga
Mã số thuế: 0315422421
Ngành nghề chính: Sản xuất đồ chơi, trò chơi
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KOMARC GAMES VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Sản xuất đồ chơi, trò chơi
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic