1
Điện thoại: 0907529360
Người đại diện: Huỳnh Thị Hồng
Mã số thuế: 0316991903
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ TÂN MINH HỒNG