1
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN MINH PHÚC
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6619 : Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất bao bì, băng keo, màng PE (không sản xuất tại trụ sở)
– Gia công bao bì, băng keo, màng PE ( trừ tái chế phế thải, luyện cán cao su, thuộc da tại trụ sở)
– Sản xuất, gia công màng bọc, giấy bạc thực phẩm (trừ tái chế phế thải, luyện cán cao su, thuộc da tại trụ sở)
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn bao bì, băng keo, màng PE, nhựa
– Bán buôn màng bọc, giấy bạc thực phẩm, màng PVC, nhôm FOIL lá mỏng
– 7310: Quảng cáo
– 8292: Dịch vụ đóng gói
+ Chi tiết: Dịch vụ đóng gói màng bọc thực phẩm

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI