1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: LÊ XUÂN CƯỜNG
Mã số thuế: 0315756738
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 01/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯNG TƯỜNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu