1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0903812685
Người đại diện: NGÔ THANH BÌNH
Mã số thuế: 0315612165
Ngành nghề chính: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 05/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIẾN LÂM-VIETCIS BLINDS

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic