1
Điện thoại: 0919450453
Người đại diện: NGÔ THỊ NGỌC MAI
Mã số thuế: 0317314862
Ngày cấp: 30/05/2022
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LINH PHƯỚC RP STEEL