1
Tỉnh thành : LONG AN
Điện thoại: 0337546879
Người đại diện: Trần Minh Huy
Mã số thuế: 1101945673
Ngành nghề chính: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Ngày cấp: 10/04/2020
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MIHU VIỆT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
 • Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác