1
Điện thoại: 0933164996
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THANH SANG
Mã số thuế: 1101915213
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 18/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA QING LI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu