1
Điện thoại: 0908452582
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC ÁNH
Mã số thuế: 3603751594
Ngành nghề chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TAVISUKE

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu