1
Tỉnh thành : Thành phố Kon Tum / KON TUM
Điện thoại: 0984413163
Người đại diện: Phạm Phú Quý
Mã số thuế: 6101269047
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHƯỚC TRÍ

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Sản xuất điện
 • Truyền tải và phân phối điện
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ