1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Vũ Quang Thức
Mã số thuế: 0315965354
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 18/10/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRÍ THỨC

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn gạo
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán mô tô, xe máy
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic