1
Tỉnh thành : NAM ĐỊNH
Điện thoại: 02283506838
Người đại diện: TRẦN VĂN QUANG
Mã số thuế: 0601167074
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY NHÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Trồng cây lấy sợi
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng