1
Người đại diện: HÀ VĂN YÊN
Mã số thuế: 0316328044
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HYC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán buôn thực phẩm
  • Dịch vụ liên quan đến in
  • In ấn
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic