1
Điện thoại: 0966802299
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGỌC HÒA
Mã số thuế: 0315596964
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÕ NGUYỄN

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương