6
Ngành nghề : GỖ - SẢN PHẨM / MÂY TRE LÁ
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0383421988
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHUYÊN GỖ
Chuyên sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: – Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ – Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện.

  • MÂY TRE LÁ
  • GỖ – SẢN PHẨM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI