1
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Phương
Mã số thuế: 3603758663
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC ANH

Danh mục ngành nghề:

  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu