1
Người đại diện: Ngụy Văn Tiên
Mã số thuế: 0109658118
Ngành nghề chính: Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động
Ngày cấp: 04/06/2021
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Giao Định Việt Nam

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động