1
Tỉnh thành : ĐẮK LẮK
Điện thoại: 0907868979
Người đại diện: Vương Văn Mười
Mã số thuế: 6001703630
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 15/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SCC CONTINENTAL

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ