1
Điện thoại: 0919503421
Người đại diện: Nguyen Thi Suong Chau Nguyen Phong Cao
Mã số thuế: 0316014104
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 13/11/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Scp Capital

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động tư vấn quản lý