1
Điện thoại: 02203680986
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LY
Mã số thuế: 0801269605
Ngành nghề chính: In ấn
CÔNG TY TNHH SEUNG MIN PRINT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ liên quan đến in
  • Hoàn thiện sản phẩm dệt
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • In ấn
  • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác