1
Tỉnh thành : HẢI DƯƠNG
Người đại diện: CHUN MIN SOO
Mã số thuế: 0801280743
Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại
Ngày cấp: 27/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SHINYANG METAL KOREA

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại