1
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN
Mã số thuế: 0316320302
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH SHOPLINE VIETNAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Lập trình máy vi tính
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
  • Xuất bản phần mềm