1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: CAGNACCI MEEHAN GEMMA CATHERIN
Mã số thuế: 0315609860
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 04/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SIMPLY SAIGON

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Hoạt động tư vấn quản lý