1721
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3595151
Website: www.sigvn.com
CÔNG TY TNHH SING INDUSTRIAL GAS VIỆT NAM
+ KHÍ CÔNG NGHIỆP: ÔXY LỎNG, NITƠ LỎNG, ARGON LỎNG VÀ KHÍ ACETYLENE. CHÚNG TÔI CŨNG CUNG CẤP DỊCH VỤ NẠP KHÍ ÔXY, NITƠ, ARGON, CARBON DIOXIDE (CO2), DISSOLVED ACETYLENE (D.A), KHÍ TRỘN VÀ KHÍ ETHYLENE.
+ KHÍ LẠNH NHƯ: R22, R134A, R401A,
  • GAS – KHÍ HÓA LỎNG, ĐÓNG BÌNH & BỒN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI