1
Điện thoại: 0911248885
Người đại diện: ĐOÀN ANH TUẤN
Mã số thuế: 0601177989
Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SKEY NAM ĐỊNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoàn thiện công trình xây dựng