1
Điện thoại: 02743622245
Người đại diện: NGUYỄN HUY CHƯƠNG
Mã số thuế: 3702907362
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH SOLAR SIX

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  • Sản xuất điện
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu