1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Trương Thị Nga
Mã số thuế: 0316061672
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 12/12/2019
CÔNG TY TNHH STYLE PHƯƠNG NAM

Danh mục ngành nghề:

 • Cổng thông tin
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Lập trình máy vi tính
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Quảng cáo
 • Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Xuất bản phần mềm