2
Người đại diện: Hoàng Thị Linh
Mã số thuế: 0109655438
Ngày cấp: 02/06/2021
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SỨC KHOẺ VÀ SẮC ĐẸP LINH HOÀNG