CÔNG TY TNHH SUNNY THÁI DƯƠNG

42/23/8 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
30 Tháng Chín, 2021 / 9
CÔNG TY TNHH SUNNY THÁI DƯƠNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH

Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập Ngành chính: 4659 : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Ngành nghề kinh doanh: – 1812: Dịch vụ liên quan đến in – 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị – 3313: Sửa…