1
Điện thoại: 0837177195
Người đại diện: NGUYỄN PHƯƠNG THÀNH
Mã số thuế: 3801197723
Ngành nghề chính: Chuyển phát
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SUPERSHIP BÌNH PHƯỚC

Danh mục ngành nghề:

 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Bưu chính
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Chuyển phát
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hành khách đường bộ khác