1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: ĐỖ THANH HẢI
Mã số thuế: 0315523733
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
CÔNG TY TNHH SWITCH VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất