1
Điện thoại: 0919486252
Người đại diện: Nguyễn Văn Quân
Mã số thuế: 3603871210
Ngành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NGUYÊN VIỆT PHÁT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
 • Khai thác gỗ
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Sản xuất bao bì bằng gỗ
 • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
 • Tái chế phế liệu
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại