1
Tỉnh thành : HẬU GIANG
Điện thoại: 0939983990
Người đại diện: Nguyễn Hà Tú Anh
Mã số thuế: 6300352821
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH SX TM DV NHA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
  • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
  • Xử lý hạt giống để nhân giống