1
Người đại diện: ĐẬU THỊ HOA
Mã số thuế: 2802658037
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH SXTM & DỊCH VỤ TUẤN HOA

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ