1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Kim Hongsuk
Mã số thuế: 0316229082
Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
CÔNG TY TNHH TAEHWA VINA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)