1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: LÊ THANH NGUYÊN
Mã số thuế: 0108544277
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẶC KHU

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất