1
Điện thoại: 0939531199
Người đại diện: NGUYỄN BIÊN HỮU TÀI
Mã số thuế: 1501115701
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 15/07/2020
CÔNG TY TNHH TÀI XEKO

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
 • Dịch vụ đóng gói
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
 • Hoạt động nhiếp ảnh
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Quảng cáo
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại