1
Điện thoại: 0286373334
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MINH HẢO
Mã số thuế: 0315662631
Ngành nghề chính: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
Ngày cấp: 07/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TALENT HUB ASIA

Danh mục ngành nghề:

  • Cổng thông tin
  • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Hoạt động của trụ sở văn phòng
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại