1
Tỉnh thành : NHA TRANG / KHÁNH HÒA
Điện thoại: 0938460889
Người đại diện: Cao Thị Thu Thủy
Mã số thuế: 4201878666
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CÔNG TY TNHH TÂM MỘC YẾN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Chăn nuôi khác
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu