1
Điện thoại: 0764479810
Người đại diện: Lý Yến Phụng
Mã số thuế: 0316994943
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH TAYAMA APPLIANCE VIỆT NAM