1
CÔNG TY TNHH TECHTOP SOLUTION
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6201 : Lập trình máy vi tính

Ngành nghề kinh doanh:

– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
– 3313: Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa. Môi giới mua bán hàng hóa.
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn hàng trang trí nội thất, đồ gỗ gia dụng
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4742: Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
– 6201: Lập trình máy vi tính
+ Chi tiết: Sản xuất phần mềm. Lập trình máy vi tính.
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 6312: Cổng thông tin
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
– 7310: Quảng cáo
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Thiết kế đồ hoạ, thiết kế website; Hoạt động thiết kế nội – ngoại thất
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Tư vấn công nghệ
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
– 8220: Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
– 9511: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI