1
Người đại diện: BÙI ĐỨC TÔN
Mã số thuế: 0315538810
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Ngày cấp: 06/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TELEDOC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Cổng thông tin
  • Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Lập trình máy vi tính
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Xuất bản phần mềm