1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0903941430
Người đại diện: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Mã số thuế: 0317317479
Ngành nghề chính: Sản xuất máy thông dụng khác
CÔNG TY TNHH TESU VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
 • Sản xuất máy thông dụng khác
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị