1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0986339998
Người đại diện: Nguyễn Như Thùy Dương
Mã số thuế: 0317303691
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
CÔNG TY TNHH THẠCH THẢO GROUP

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất