1
Tỉnh thành : SÓC TRĂNG
Điện thoại: 0913786734
Người đại diện: Thái Quốc Hùng
Mã số thuế: 2200771483
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống
Ngày cấp: 18/12/2019
CÔNG TY TNHH THÁI QUỐC HÙNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ