1
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KIM HIỀN
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

9639 : Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn hàng mỹ phẩm
– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ hàng mỹ phẩm
– 9639: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động phun xăm, phun thêu thẩm mỹ trên da (Không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI