1
Điện thoại: 0918833904
Người đại diện: Đặng Văn Tương
Mã số thuế: 5801485323
Ngành nghề chính: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
CÔNG TY TNHH THANH BÌNH ĐÀ LẠT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Sản xuất các loại dây bện và lưới
  • Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
  • Sản xuất thảm, chăn, đệm